Nakládání s odpady ve Vsetíně: „Je to čistě na nás.”

Nakládání s odpady ve Vsetíně: „Je to čistě na nás.”

Předkladatel: Město Vsetín

Město Vsetín se řadí mezi tři nejzelenější města v České republice, a to nejen co se týče podílu zelených ploch na celkové rozloze, ale i svým přístupem k životnímu prostředí. V posledních letech se totiž snaží změnit nakládání s komunálním odpadem tak, aby vedlo k lepší ekologické udržitelnosti.

Jedním ze způsobů, jak se v tomto směru posouvat kupředu, je omezení jednorázových plastů. Město proto přišlo s řešením v podobě vratných nápojových kelímků, které by měly sloužit i pro organizátory kulturních akcí. Ve spolupráci s neziskovým sektorem také vyrábí znovupoužitelné textilní sáčky, aby zamezili užívání sáčků igelitových. A v neposlední řadě město vybudovalo tři logistická centra pro sběr odpadu a na řadu přichází i podzemní kontejnery na tříděný odpad. K třídění odpadu se snaží motivovat obyvatele pomocí propagačních akcí a formou edukačních programů pro školy.

 

V čem je projekt výjimečný?

  • Komplexní systém pro nakládání s odpady ve městě.
  • Zapojení obce, privátního i neziskového sektoru.
  • Zapojení obyvatel i žáků základních škol.
Sdílet na Facebooku

Sdílejte tento projektu na Facebooku

Poslat email

Dejte vědět o tomto projektu emailem

Newsletter

Pravidelné novinky ze soutěže a světa šetrného zacházení s energiemi

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

© E.ON Energie, a.s 2019