SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Celkem rozdáváme hned šest ocenění. Dokončené projekty hodnotíme v kategoriích Kutil, Mládež, Firma, Obec a Stavba. Příležitost mají však také nápady či myšlenky, které dosud realizovány nebyly. Těm věnujeme speciální kategorii Nápad. Nejlepšímu nápadu pomůžeme s realizací.

Kutil

Kutil

Všechny malé i velké projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které zpracoval člověk v domácnosti.
Datový zdroj 2

Obec

Projekty z oblasti úspor energií, využívání obnovitelných zdrojů, či ochrany životního prostředí, o které se zasloužila obec. Projekty může přihlásit kdokoliv, ale vlastníkem projektu resp. plátcem projektu musí být jakýkoli samosprávný celek v České republice.
Firma

Firma

Energeticky úsporné projekty nebo projekty se zaměřením na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů, jejichž předkladateli jsou právnické osoby podnikající v ČR.
Mladez

Mládež

Projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které podporují ekologické myšlení mladých a veškeré takové aktivity uskutečněné mládeží či školami.
Datový zdroj 5

Stavba

Veškeré energeticky úsporné realizované stavby a stavební řešení s pozitivním dopadem na životní prostředí, které zrealizovala firma, škola, obec, město, architekt či kutil.
Datový zdroj 7

Nápad

Všechny nezrealizované nápady, myšlenky, vize či produktové inovace. Na rozdíl od ostatních kategorií jsou v kategorii Nápad hodnoceny výhradně nedokončené projekty ve fázi myšlenky či nápadu. Následně je také vítězným projektům výrazně podpořena jejich realizace

Newsletter

Pravidelné novinky ze soutěže a světa šetrného zacházení s energiemi

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

© E.ON Energie, a.s 2019